Maha Kaalabhairavam – Yam Yam Yam Yaksha Roopam

Aum

Yam Yam Yam Yaksha Roopam Dasha Dishi Viditam Bhoomi Kampaayamaanam.
Sam Sam Samhaara Moortim Shira Mukuta Jataa Shekharam Chandra Bimbam.
Dam Dam Dam Deergha Kaayam Vikrita Nakha Mukham Jordhvaromam Karaalam.
Pam Pam Pam Paap Naasham Prannmata Satatam Bhairavam Shetrapaalam.

RaM RaM RaM rakta varnam, katikatitatanum Teekshna Dhamshtra Karalam!
Gham Gham Gham Ghosha Ghosham GHa GHa Gha Gha Ghatitam Gharjharam Ghoora naadham!
Kam Kam Kam Kaala Paasam Dhruka Dhruka Dhrudhitham Jwaalitham Kaamadhaaham!
Tam Tam Tam divya Deham, PraNAMatha sathatham, BHAIRAVAM KSHETRA PAALAM!!!

Lam Lam Lam Lam Vadanatham la la la la Lalitham Dheergha Jihvaah KaraaLam!
Dhoom Dhoom Dhoom Dhoomra Varnam Sputa vikata mukham Bhaskaram Bheemaroopam,
Rum Rum Rum Roondamaalam, ravitha mahigatham thaamra netram karaalam!
Nam Nam Nam NagnaBhoosham , PraNA Matha sathatham, BHAIRAVAM KSHEThRA PAALAM!!!

Vam Vam vaayuveham natajana sadayam Brahma saaram paramtham
Kham Kham khadga hastam tribhuvana vilayam bhaskaram bheema roopam
Cham Cham chalitvaa chala chala chalitha chaalitam bhoomi chakram
Mam Mam maayi roopam pranamata satatam bhairavam kshethra paalam

Sham Sham Sham Shankha Hastam, Sasi kara dhavalam, Mooksha Sampoorna Tejam!
Mam Mam Mam Mam Mahaantam, Kula macula kulam Mantra Guptam Sunityam!
Yam Yam Yam Bhootanadham, Kili Kili Kalitham Baalakeli Pradhanam,
Aam Aam Aam Aantariksham , PraNA MATAM satatam, BHAIRAVAM KSHETRA PAALAM!!!

Kham Kham Kham Khadga Bhedam, Visha Mamruta Mayam Kaala Kaalam Karalam!
Ksham Ksham Ksham Kshepra Vegam, Daha Daha Dhanam, Tapta Sandeepya Maanam,
Houm Houm Houm Kaara Nadam, Prakatita Gahanam Garjitai Bhoomi Kampam,
Vam Vam Vam Vaala Leelam, PraNA MATAM satatam, BHAIRAVAM KSHETRA PAALAM!!!

Sam Sam Sam Siddhi Yogam, Sakala guna makham, Deva Devam Prasannam,
Pam Pam Pam Padmanabham, HariHara Mayanam Chandra SuryaAgni Nethram,
Aim Aim Aim AIshwarya naadham, Sathatha bhaya haram,Poorvadeva Swaroopam,
Roum Roum Roum Roudra Roopam, PraNamatha  sathatham, BHAIRAVAM KSHETRA PAALAM!!!

Ham Ham Ham Hamsayaanam, Hapitakala Hakam, MuktaYogaatta haasam,
Dham Dham Dham Netra roopam, Siramukhuta Jataabandha BandhAagra Hastam!
Tam Tam Taankaa nadham, Trida salata la tam, Kaama Garvaapa Haram,
Bhrum Bhrum Bhrum BHootanadham, PraNA MATAM satatam, BHAIRAVAM KSHETRA PAALAM!!!

Advertisements

15 thoughts on “Maha Kaalabhairavam – Yam Yam Yam Yaksha Roopam

  1. Can I get the shlokas in Sanskrit ..!! not in a phonetically translated version of Sanskrit in English as it is above …. !!!!

  2. Amazing nd very powsful….
    Can I get this Bhairavaashtak in samskrit. Or it’s source where I collect, read/wright.
    Thanks…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s